Wykonawstwo i projektowanie

Wykonawstwo i projektowanie:

• Instalacji wodnych, sanitarnych, centralnego ogrzewania, technologicznych, gazowych niskiego i średniego ciśnienia w obiektach przemysłowych, handlowych, oświatowych, mieszkalnych i innych.
• Kotłowni gazowych i olejowych.
• Instalacji solarnych i pomp ciepła.
• Modernizacje kotłowni i systemów grzewczych.
• Przyłączy i sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych oraz cieplnych wraz z towarzyszącymi im urządzeniami.

Pracujemy jako:

• samodzielni wykonawcy inwestycji
• uznani podwykonawcy instalacji w inwestycjach prowadzonych przez Generalnych Wykonawców.

Każdą realizację kończymy:

• Przeprowadzeniem wymaganych prób i odbiorów cząstkowych.
• Przekazaniem Inwestorowi kompletu wymaganych prawem dokumentów i instrukcji obsługi urządzeń i/lub instalacji.
• Przeszkoleniem użytkowników w obsłudze urządzeń lub instalacji.
• Udzieleniem gwarancji na wykonane prace i gwarancji producenta na zamontowane urządzenia.

Nasza wiedza, posiadane uprawnienia, doświadczenie i struktura organizacyjna pozwala nam na dużą elastyczność w działaniu i osiąganiu tego, co dla nas najważniejsze, satysfakcji klientów potwierdzonej referencjami.

Copyright © 2024 JKB

Design by Graff